شناسایی اقتصادی مناطق روستایی

  • 2,000تومان
تعداد

توسعه و پیشرفت مناطق روستایی از جمله اصلی ترین شاخص‌‌های‌ سنجش میزان توسعه یافتگی جوامع می باشد که برای این موضوع در سال‌‌های‌ گذشته تلاش‌‌های‌ متفاوتی توسط نهاد‌های‌ دولتی و مردمی توسعه منطقه‌ای صورت گرفته است که با بررسی این تجربیات، از جمله مهمترین اشکالات و مسائلی که باعث توفیق کمتر در دستیابی به اهداف شده است، عدم تهیه سند توسعه و پیشرفت منطقه هدف متناسب با مزیت‌‌های‌ محیطی می باشد. ترسیم نقشه راه پیشرفت یک منطقه روستایی از جمله حیاتی ترین نیازها و گام اول درجهت فعالیت‌‌های‌ توسعه منطقه‌ای و محرومیت‌زدایی می‌باشد که نیاز است یک گروه متخصص و مستقر با مشاهده، جمع آوری و سنجش مؤلفه‌‌های‌ مختلف از منابع اطلاعاتی مستند و متعدد به تهیه آن بپردازد.

گروه‌های‌ جهادی و مؤسسات توسعه منطقه‌ای به‌عنوان گروه‌های‌ مردمی از جمله بهترین ساختارها جهت تهیه نقشه پیشرفت مناطق می‌باشند. برای تهیه نقشه پیشرفت مناطق روستایی که شامل مسائل و مشکلات، کسب و کار‌های‌ بهینه و دارای مزیت و پیشنهادات جهت رفع مشکلات و گسترش رشته‌‌های‌ شغلی داری مزیت می باشد، نیاز است تا ‌فرآیند شناسایی با در نظر داشتن ‌مؤلفه‌‌های‌ حائز اهمیت طی شود تا به سند اولیه شناسایی اقتصادی منطقه دست یافت.

در ادامه سعی می شود با استفاده از منابع مختلف، دو بخش شناسایی اقتصادی (‌فرآیند و ‌مؤلفه‌‌های‌ شناسایی اقتصادی) و ارزیابی نتایج به دست آمده تشریح گردد. لازم به ذکر است پس از تهیه سند شناسایی اقتصادی نیاز است تا به تحلیل اقتصادی منطقه هدف بپردازیم که در جزوه تحلیل اقتصادی مناطق روستایی نیز به آن پرداخته خواهد شد.

دانلود محصول

نوشتن نظر

نوشتن نظر

توجه: HTML ترجمه نمی شود!
    بد           خوب